+389 ( 0) 75 211-306 info@beamfestival.mk

РАНА ПРИЈАВА ДО – 29.01.2024
5.000 ДЕН

РЕДОВНА ЦЕНА ДО – 19.02.2024
7.000 ДЕН

*за членовите на ИВАП – 20% попуст
*за пријава во повеќе категории – 10% попуст

Уплатата на котизација:

Асоцијација на ивент индустрија ИВАП Скопје, ЕДБ 4057020550623,

трансакциска сметка 300000004498411, депонент Комерцијална Банка.

ПРЕЗЕМИ ЈА
АПЛИКАЦИЈАТА
(WORD)

АПЛИЦИРАЈ